«Die Lehre Jesu» von Franz Brentano

Franz Brentano

Kort bericht. Een werkvertaling van Rudolf Steiners opstel «Die Lehre Jesu» von Franz Brentano (GA 36; Das Goetheanum, 19 juli 1922) kwam vandaag gereed. Het is zeker nog niet geschikt voor publicatie. Schaaf er de komende tijd aan. ‘t Zal worden omgezet naar goed, vlot en leesbaar Nederlands en met redactioneel commentaar worden opgenomen in het boekwerk Wetenschap in refrein. Steiners opstel Das Verstehen der Menschen (Brentano und Nietzsche) (GA 36; Das Goetheanum, 26 juli 1922) zal ook in dat boek worden opgenomen; een werkvertaling daarvan rond ik over een paar weken af. Deze twee opstellen vormen in zekere zin een twee-eenheid; vullen elkaar zinvol aan.

De inhoud en verteltrant van een kort verhaal (fictie) waarmee het boek zal worden geopend, staat me reeds geruime tijd voor ogen. Nu daarmee aan de slag. Een andere keer meer daarover.

Bij deze tussenstand houd ik het vandaag.

«Die Lehre Jesu» von Franz Brentano

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.