Hegel-Schopenhauer-Steiner schrijf- en vertaalproject

Mijn notie van vandaag: voor een mens in ontwikkeling wordt het steeds belangrijker verschil te zien, onderscheid te maken tussen (1) wat gerechtvaardigd en ongerechtvaardigd, (2) waar en onwaar en (3) eerbiedwaardig of juist niet eerbiedwaardig is. Zulk besef is een mens niet zomaar gegeven. Of een mens zich die zaken bewust maakt is mede een gevoels- en wilskwestie. Men moet zijn zinnen er op zetten en er is tijd en arbeid mee gemoeid.
Heb deze week voor een zoveelste maal Rudolf Steiners voordracht De missie van de eerbied (Die Mission der Andacht), opgenomen in het boekwerk Metamorfosen van de ziel (Uitgeverij Christofoor, 2013/18), letterlijk op mijn leesplank staan. Maak graag gebruik van leesplanken. Heb er ook meestal één bij me als ik op pad ben. Zelf zou ik het Duitse woord Andacht – ferment van de bewustzijnsziel; de bewustzijnsziel is een specifieke laag van de menselijke psyche –  niet klakkeloos en stelselmatig met enkel de Nederlandse term eerbied vertalen, maar in de gegeven context kiezen voor uitdrukkingen als eerbiedige aandacht of eerbiedigende aandachtigheid. Op bladzijde 76/77 (eerste druk 2013) trof ik een vertaal- of zetfout aan. Waar gewerkt wordt vallen spaanders. Heb dat vanochtend doorgegeven aan de redactie van Stichting Rudolf Steiner Vertalingen. Vervolgens is me terstond gemeld dat die fout in een herdruk van 2018 is verholpen. Goed zo!
Bij de bibliotheek heb ik deze week Arthur Schopenhauers geschrift Über den Willen in der Natur (1818/44) geleend. Zal het voor eigen gebruik digitaliseren en nauwlettend bestuderen ten behoeve van mijn Hegel-Schopenhauer-Steiner schrijf- en vertaalproject. Voor datzelfde project bestelde ik vandaag bij boekhandel Donner Georg Friedrich Hegels Fenomenologie van de geest (Boom Uitgevers Amsterdam, 2012) en Zelfbewustzijn, begeerte en de ander (Uitgeverij Damon VOF, 2004).
Hegel-Schopenhauer-Steiner schrijf- en vertaalproject

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.