Over liefde en vrijheid

Aandacht voor een eeuwenoud vraagstuk: het verzoenbare of onverzoenbare spanningsveld tussen liefde en zelfliefde. Nadat in het antroposofische ledentijdschrift Motief mijn boekbespreking Geactualiseerde wordingsgang (Motief, februari 2018) was verschenen, een korte bespreking van Mieke Mosmullers werk De anthroposofische beweging (Uitgeverij Occident, 2017), ontving ik enige tijd daarna bij een lezing van Mieke Mosmuller in Rotterdam reacties op het stuk van twee andere toehoorders. Die waren positief. Evenzo een e-mailreactie van een derde lezer die reageerde. Eén van hen merkte op dat uit het stuk een filosofische geest spreekt. Dat klopt. Ben wetenschappelijk ingesteld en filosofisch geaard.
In de fijnzinnig opgezette, betekenisvolle en doortastende voordracht Toeschouwen, voelen en handelen – Samenhang tussen gedachteleven en wil (GA 202; Rudolf Steiner, 12e voordracht; Dornach, 19 december 1920; bladzijde 199 t/m 2013) noemt Rudolf Steiner liefde en vrijheid de grootste idealen van mens en mensheid. Citaat:
Uit: Toeschouwen, voelen en handelen – Samenhang tussen gedachteleven en wil (GA 202; 1920; bladzijde 205; 2e alinea); Rudolf Steiner: 
“ […] U ziet hoe in de mens de twee grootste idealen vrijheid en liefde naar elkaar toe groeien. Juist doordat een mens deel uit maakt van de wereld kan hij zelf vrijheid en liefde verwezenlijken. Door de mens worden beide elementen in de wereld met elkaar verbonden. […] “
De bovenstaande uitspraak van Rudolf Steiner (1861-1925) vormt welbeschouwd het basismotief van zijn geschrift De filosofie van de vrijheid (GA 4; 1894). Tezamen met de 4e en 5e voordracht, die handelen over de betekenis en reikwijdte van de filosofieën van Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) en Arthur Schopenhauer (1788-1860), elkaars wereldbeschouwelijke tegenvoeters, zal ik die 12e voordracht uit GA 202 vertaald naar het Nederlands onderbrengen in het boekwerk Dagboek van een antroposoof (Schrijfbureau & Uitgeverij Bewustzijnsziel; Projecten, verschijningsdatum 2020).
Over liefde en vrijheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.