Schrijfbureau Bewustzijnsziel verzorgt en biedt teksten over kwesties en onderwerpen die in het teken staan van de moderne tijd en nabije toekomst. Caleidoscopisch. Moderniteit met echte verdieping; niet als rafelig modeverschijnsel. Het schrijfbureau is 1 januari 2019 van start gegaan.
Het brengt fictionele en non-fictionele digitale boeken op de markt. Auteur: John Wervenbos, eigenaar, auteur en bedrijfsvoerder van het schrijfbureau en de uitgeverij. Ook brengt het Nederlandse vertalingen uit van zekere werken van Duits- of Engelstalige auteurs: filosofische, antroposofische, wetenschappelijke of literaire teksten.